Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA                                                    

 

ORDINEA DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 24 mai 2017,  ora 09.00, Sala de sedinta a Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila, situata in Braila str.Piata Uzinei, nr.1.

 

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila
 2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.173/2016 privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
 3. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, agricultura, turism, transport
 4. Proiect de hotarare privind insusirea inventarului actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii imobilului situat in municipiul Braila, str. Belvedere nr.12 si includerea bunului in domeniul privat al judetului Braila
 6. Proiect de hotarare privind propunerea de emitere a acordului de principiu al Consiliului Judetean Braila pentru inchirierea unor spatii apartinand domeniului public al judetului Braila si aflate in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Braila, situate in Soseaua Buzaului nr.2-corp A si strada Pietatii nr.1 – corp B, pentru desfasurarea activitatii serviciilor de analize medicale de laborator
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” al judetului Braila, pe o perioada de 6 ani, a unui vehicul utilitar de teren 8x8 cu senile/roti  (tip UTV)
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiune pentru implementarea Strategiei Judetene Antidrog Braila, aferent pentru perioada 2017-2020
 9. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Braila
 10. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Braila, prin transformarea unor posturi vacante
 11. Proiect de hotarare privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport S.C. ILICOS TRANS COM S.R.L. Braila pe traseele : Braila - Tichilesti, pentru beneficiarul  S.C. SOLO TEXTIL S.R.L.; Braila - Tufesti, pentru beneficiarul S.C. SOLO TEXTIL S.R.L.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii si organizarii unor evenimente sportive auto, de tip „Accelerare pe distanta de 402 metri”, in cadrul Campionatului „DRAG RACING EVENTS” 2017, in incinta Aerodromului Ianca, de catre Asociatia Sportiva „Drag Racing Events”
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului propriu al judetului Braila pentru trimestrul I al anului 2017
 14. Proiect de hotarare privind rectificarea Programului de investitii publice si a bugetului propriu al judetului, pe anul 2017
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Traian, prin Consiliul Local Traian pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Extindere, modernizare şi reabilitare Primăria comunei Traian, judetul Braila”
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Măraşu, prin Consiliul Local Măraşu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Modernizare drum comunal DC 60 km 5 + 100 – km 10 + 450, intre localităţile Ţăcău – Băndoiu, comuna Măraşu, judeţul Brăila”
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Bordei Verde, prin Consiliul Local Bordei Verde pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Grădiniţa Bordei Verde – fost sat Vintileşti”
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Gemenele, prin Consiliul Local Gemenele pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Construire magazie si grup sanitar – Scoala Gimnaziala Gemenele”
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Galbenu, prin Consiliul Local Galbenu pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Amenajare teren de sport sintetic in comuna Galbenu, judetul Braila”
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Surdila Greci, prin Consiliul Local Surdila Greci pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Sistematizare centru civic in localitatea Surdila Greci, judetul Braila ”
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local Bertestii de Jos pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare termica, amenajari exterioare si platforma pietonala Scoala Bertestii de Jos”
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Frecăţei, prin Consiliul Local Frecăţei pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “Reabilitare sediu agricol, comuna Frecăţei, judeţul Brăila”
 23. Raportul domnului presedinte Francisk Iulian Chiriac privind deplasarea la ULM – Germania, la intalnirea Comitetului Executiv Extins al CoDCR in perioada  26-28 aprilie 2017
 24. Raport de activitate al domnului consilier judetean Adetu Ionel pentru perioada iunie2016-decembrie 2016
 25. Raport de activitate al doamnei consilier judetean Draghincescu Simona pentru perioada 22.06.2016-31.12.2016.              
 26. Raport de activitate al domnului consilier judetean Botea Viorel pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016.    
 27. Alte probleme