Acte necesare obtinerii autorizatiei de construire/desfiintare si certificatului de urbanism

ACTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE
 • Cerere tip inclusiv anexa (formularul F9);
 • Certificat de urbanism (in copie);
 • Act detinere imobil (contract vanzare-cumparare, etc);
 • Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, gaze naturale, salubritate, canalizare, alimentare cu energie termica, telefonizare, transport urban, securitate la incendiu, protectia mediului, protectia civila, sanatatea populatiei. (nu sunt necesare a fi obtinute toate ci in functie de situatia din teren doar cele care sunt necesare);
 • Aviz de la Inspectoratul Teritorial de Constructii;
 • Documentul de plata a taxei de emitere a autorizatie de construire/desfiintare (copie);
 • Documentatie tehnica (2 exemplare in original);
 • Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (copie) pentru autorizatia de desfiintare;
ACTE NECESARE OBŢINERII CERTIFICATULUI DE URBANISM 
 • Cerere tip pentru certificatul de urbanism-formularul F1;
 • Act detinere imobil (contract vanzare-cumparare, etc);
 • Cadastrul imobilului vizat (de la OCPI -extras carte funciara)-planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000;
 • Plan situatie pe suport cadastral cu figurarea constructiilor vecinilor;
 • Plan incadrare in zona;
 • Plan incadrare in localitate;
 • Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentare cu apa, alimentare cu energie electrica, gaze naturale, salubritate, canalizare, alimentare cu energie termica, telefonizare, transport urban, securitate la incendiu, protectia mediului, protectia civila, sanatatea populatiei. (nu sunt necesare a fi obtinute toate ci in functie de situatia din teren doar cele care sunt necesare);
 • Aviz de la Inspectoratul Teritorial de Constructii;
 • Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (copie);