Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

     CONSILIUL JUDETEAN BRAILA              

     Dosar III-E-4

                                                                                                          ORDINE  DE ZI

a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 29 mai 2019,  ora 09.00, Sala Mare a Palatului Administrativ, situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

 1. Proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Adunarea Generala a Handbal Club  Dunarea Braila
 3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala
 4. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier judetean ca membru  al  Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Braila
 5. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.210/2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Braila in Consiliul de Administratie al Muzeului Brailei ‘Carol I”
 6. Proiect de hotarare privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna - a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare – Actualizat – aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.16 avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale – Partea Comuna – din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr.17/2019 la Contractul de  Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 – Modificat si Completat Iulie 2018 - avand ca obiect punerea la dispozitie de catre Delegatarul UAT Judetul Braila – Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA – a Bunurilor de Retur aferente Sistemului Regional de alimentare cu apa – care apartin domeniului public al UAT Judetul Braila, realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Braila” POS I Mediu
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de  specialitate al Consiliului Judeţean Braila
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Braila
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Braila
 12. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Muzeului Brailei “Carol I”
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului de finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes judetean pentru anul 2019”
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile, criteriile si procedura de finantare a programelor sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2019
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii operelor de arta realizate in cadrul Simpozionului National de Sculptura Monumentala “Nicapetre” Braila 2018- editia III, proprietatea publica a judetului Braila, din administrarea Consiliului Judetean Braila in administrarea Consiliului Local Municipal Braila, Consiliului Local Orasenesc Ianca, Consiliului Local Orasenesc Insuratei si Consiliului Local Orasenesc Faurei
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii finantarii pentru Proiectul “Braila Curata” si asigurarea contributiei proprii necesare implementarii acestuia
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de transmitere in folosinta gratuita, catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” al Judetului Braila si Centrul Militar Judetean Braila, pe  o perioada de 6 ani,  unor obiecte de inventar si mijloace fixe
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila pentru anul 2019
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judetean Braila si Federatia Romana de Handbal in vederea organizarii actiunii Stagiu centralizat de pregatire si „Trofeul Carpati” Handbal Senioare
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat « Rest de executat »,  ca urmare a intocmirii raportului de expertiza tehnica si a documentatiei economice -Rest de executat, si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii « Amfiteatru si spatii anexe din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila »
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii la venituri ale bugetului local a sumelor datorate unor creditori, in urma prescriptiei extinctive a dreptului de a pretinde restituirea lor
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al judetului Braila si al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii la trimestrul I al anului 2019
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Braila, prin Consiliul Judetean Braila, cu Comuna Bertestii de Jos, prin Consiliul Local al comunei Bertestii de Jos pentru cofinantarea si realizarea obiectivului de investitii “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 15 INTRE DJ 212 SI LIMITA UAT STANCUTA“.
 24. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice pe anul 2019
 25. Raport activitate pentru anul 2018 si trimestrul I/2019 - Asociatia Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila
 26. Alte probleme