Ordine de zi a sedintelor CJ BRAILA

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
Dosar III-E-4


ORDINE DE ZI

a sedintei extraordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 22 martie 2019, ora 09.00, Sala nr.404 , situata in Braila, B-dul Independentei nr.1.

1.Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 - 2022.